Ιδιωτικό συμφωνητικό για Wedding DJs – ΑΓΓΛΙΚΑ – (WORD)

50,00  (χωρίς ΦΠΑ)

Πρότυπο ιδιωτικού συμφωνητικού για Wedding DJs (Word)

 

Περιλαμβάνει πλήρως προσαρμόσιμο υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού, οδηγίες χρήσεως και συνοδευτικό κείμενο για να το στείλουμε στο ζευγάρι.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πρότυπο ιδιωτικού συμφωνητικού για Wedding DJs στα αγγλικά.

 

Όπως κάθε εταιρεία, ακόμα και αν είσαι ένας freelancer  DJ, θα πρέπει να προστατεύεστε από τους πιθανούς κινδύνους που μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Wedding DJs παρέχει ένα καθορισμένο περίγραμμα που προστατεύει τόσο εσάς όσο και το ζευγάρι, εκφράζοντας σαφώς τις προσδοκίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών.

 

Ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι απαραίτητο σε όλους τους Wedding DJs, επειδή:
α. Δείχνουμε επαγγελματισμό
β. Καθορίζουμε τον τρόπο πληρωμής μας
γ. Αναφέρουμε ξεκάθαρα τον (τόσο σημαντικό για τον γάμο) όρο της μη επιστροφή της  προκαταβολής σε περίπτωση ακύρωσης
δ. Ξεκαθαρίζουμε τα δικαιώματα απόκτησης και χρήσης φωτογραφιών και βίντεο από την ημέρα του γάμου
ε. Προσδιορίζουμε το μέγιστο ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος
στ. Επικοινωνούμε τα μηνύματα που θέλουμε και τις διαδικασίες που έχουμε.

 

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Wedding DJs είναι πλήρως προσαρμόσιμο στις ιδιαιτερότητες της δικής σας επιχείρησης, με χώρο για το λογότυπο σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Έχει συνταχθεί σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Έχει αποφευχθεί η “νομική” γραφή, ώστε να μην τρομάζει τα ζευγάρια.

 

Σημείωση: σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε και τον δικηγόρο σας, πριν το χρησιμοποιήσετε