Φωτογράφος γάμου από το μηδέν. Σεμινάριο δέκα αυτόνομων ενοτήτων