Μία μοναδική marketing εμπειρία με βαν για 5 φωτογράφους μόνο, στην Αθήνα.