Φωτογράφος γάμου από το μηδέν. Σεμινάριο δέκα αυτόνομων ενοτήτων σε συνεργασία με το περιοδικό Φωτογράφος